Boşanma Ücreti Fırtına Hukuk Bürosu

Boşanma aşamasında sıklıkla merak edilen hususlardan birisi de boşanma davası ücreti veyahut boşanma masrafları olmaktadır


Boşanma aşamasında sıklıkla merak edilen hususlardan birisi de boşanma davası ücreti veyahut boşanma masrafları olmaktadır. Boşanma gerek maddi gerekse de manevi sonuçları açısından zorlu bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç içerisinde taraflar nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi maddi konuları da neticeye erdirmektedir. Ayrıca çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişkinin tesisi gibi manevi konular da neticeye ermektedir. Bu açılardan bakıldığında boşanma konusu taraflar için oldukça önemli sonuçları da beraberinde getirmektedir.

Boşanma Davası Ücreti 2020

Boşanma sürecinde taraflar yukarıda belirttiğimiz sonuçlar üzerinde maddi ve manevi hak kayıpları yaşayabilmektedir. O nedenle bu sürecin uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi önerilir. Profesyonel olarak bir avukattan destek alınması boşanma davası ücreti için belirleyici unsurlardan birisidir. Boşanmalarda avukat tutulması hem süre açısından hem de boşanmanın getireceği hak kayıpları açısından taraflara yarar sağlamaktadır. Boşanma masrafları düşünüldüğünde bu bağlamda avukatlık ücretlerinin de hesaba katılması elzemdir.

Boşanma Davası Masrafları Nelerdir?

Boşanmalarda üstlenilecek masraflar içerisinde avukatlık ücreti ile birlikte diğer yargılama giderleri de yer alır. Bu yargılama giderleri, davanın açılması, dava içerisinde bilirkişi tayin edilmesi, dava için gerekli belgelerin hazırlanma ücreti gibi kalemler de yer alır.

Boşanma dilekçesi, boşanma protokolü gibi dava sürecini direk etkileyen belgelerin hazırlanması profesyonel bir adımdır. Bu tür belgeler içerisinde yapılacak hatalar, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi temel hakları doğrudan etkileyebilmektedir.

Boşanmada yargılama giderleri içerisinde celse, karar ve ilam harçları, dosya ve evrak giderleri, tebligat ve posta giderleri gibi kalemler yer alır. Ayrıca tanık ve bilir kişi ücreti, keşif ücretleri, resmi dairelerden alınan belgelere ödenen ücretler de vardır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2020

Boşanmalarda bir avukat vasıtasıyla dava sürecinin yürütülmesi boşanma davası ücreti içerisinde yer alan giderler arasındadır. Boşanma davası avukat ücretleri her yıl baroların belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretlerle belirlenir. Baroların açıklamış olduğu avukatlık ücretleri, tavsiye niteliğinde olup kesinlik belirmez. Örneğin İstanbul Barosu, 2020 yılı için avukatlık tarifesi adı altında tavsiye verebilir fakat avukatlar alacakları ücretleri kendisi belirler. Diğer bir ifadeyle avukatlık ücretleri farklılık gösterebilmektedir.

2020 Yılı için İstanbul Barosunun tavsiye niteliğinde açıklamış olduğu boşanma davası ücreti (avukatlık vekaletname ücreti) şu şekildedir. Anlaşmalı boşanma davalarında 7000 TL çekişmeli boşanma davalarında 10000 TL, çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davalarında 10000 TL’den az olmamak kaydıyla dava değerinin %15’i şeklindedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanmalar, gerek süre gerekse de süreç açısından çekişmeli boşanmalara göre daha az zahmetli olmaktadır. Tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde uzlaşmış olmaları sebebiyle davalar için gerekli masraflar daha düşük olmaktadır. Her ne kadar anlaşmalı da olsa sonuçları itibariyle çekişmeli boşanma davalarından farkı yoktur. Anlaşmalı boşanmalarda da taraflar velayet, tazminat, mal paylaşımı ve nafaka gibi hususları neticelendirmektedir. Bu süreçte boşanma davası ücreti çekişmeli davalardan daha düşük olsa da hak kayıpları göz önüne alınırsa sonuçları aynı olabilmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanmalar ile kıyaslandığında daha uzun ve daha karmaşık bir süreci ifade eder. Bu süreçte birden fazla celse görülmekte ve dava süreleri daha uzun olmaktadır. Sonuçta çekişmeli boşanma ücreti de daha fazla maliyet anlamı taşır. Çekişmeli boşanma davaları içerisinde tarafların dinlenmesi tanıkların dinlenmesi, bilirkişi ve keşif yapılması gibi bir çok süreç yer alır. Bu durum dava süresini uzatmakta ve daha fazla iş yükünü ifade etmektedir. O nedenle anlaşmalı boşanma davası maliyeti ile kıyaslandığında çekişmeli boşanma maliyeti daha fazla olmaktadır.


Bu Backlink Nasıl Olmuş?

Çok Kötü Çok Kötü
0
Çok Kötü
Eh İşte Eh İşte
0
Eh İşte
Harika Harika
1
Harika
hzmhzm

0 Yorum

Format Seçiniz
Makale
Standard Backlink makalesi oluşturun
Liste
Klasik Ama Detaylı Listeler Oluşturun
Video
Youtube yada diğer sitelerden video ekleyin izlenme oranını artırın